Koperta. Nadano z Kartuz do "Oliwa - Jelitkowo ulica Bałtycka nr- 14" w dniu 7. listopada 1951 roku.