Nieistniejący już "Nötzel's Hotel". Stał przy ul. Kapellenstraße 30 (ul. Kapliczna). Od 1907 roku (pierwsza znana pieczątka) w sezonie letnim trwającym od 16 czerwca do 15 września czynna tu była placówka pocztowa w Jelitkowie. W roku 1919 lub 1920 wdowa po Ferdynandzie Nötzel sprzedała hotel Emilowi Koekckowi. Do 1945 roku nosił on nazwę "Zum goldenen Horn". Budynek został rozebrany najprawdopodobniej w związku z budową hotelu Posejdon. Na części dawnej parceli hotelu "Nötzel" wybudowano parking.