Start  ›  Dla kolekcjonerów  ›  Kolekcja Piotra Leżyńskiego  ›  Jelitkowo, kościół św. Piotra, ul. Kapliczna  ›

Zbiory Piotra Leżyńskiego

Początek strony.