Końcowy przystanek linii tramwajowej w Jelitkowie prowadzącej od domu bramnego (domu zarazy) przy ul. Stary Rynek Oliwski.