Widok z południowej nawy poprzecznej (transeptu) w kierunku ambitu (obejścia chóru) - przedłużenia nawy południowej. W głębi pierwszy to ołtarz św. Marcina i dalej ledwo widoczny portal prowadzący do pałacu opatów.