Krużganki w południowej, najstarszej części zespołu klasztornego. Znajduje się tu m.in. dziewiętnaście malowideł w tym siedemnaście z 1749 roku i tablica upamiętniająca pokój oliwski. W głębi po lewej widać barokowy portal prowadzący do kapitularza - zakrystii II.