Renesansowa polichromowana stalla fundacji Dawida Konarskiego (1589-1616). Na zapieckach płaskorzeźby z przedstawieniami 4 ewangelistów.