Wielki Refektarz - jadalnia mnichów - znajdujący się w skrzydle północnym klasztoru. Na ścianach znajduje się 50 portretów opatów, którzy przez 612 lat sprawowali rządy w klasztorze. Brak jest portretu ostatniego polskiego opata Jacka Rybickiego i dwu komisarycznych Hohenzollernów. W 1975 roku w Refektarzu i Sali Pokoju otwarto Muzeum Diecezjalne.