Pomieszczenie znajdujące się w południowej części klasztoru, w którym jak mówi tradycja podpisano pokój pomiędzy Polską i Szwecją w dniu 3 maja 1660 roku. Z dawnego wystroju pozostał jedynie stół i malowidła ścienne. Reszta została zrabowana w 1807 roku przez stacjonujące w Oliwie wojska Francuskie, które z klasztoru urządziły lazaret. Pomieszczenie zostało częściowo odnowione w 1910 roku. Pracami kierował profesor Karl Weber. Obecnie pomieszczenie jest pięknie odrestaurowane i wyposażone. Stanowi część Muzeum Diecezjalnego.