Krużganki w południowej, najstarszej części zespołu klasztornego. Na wprost portal dla braci konwersów z 1660 roku. Po lewej portal prowadzący do Kaplicy Mariackiej.