Po prawej widać barokowy portal prowadzący do kapitularza - zakrystii II i na wprost portal dla braci kapłanów z 1660 roku, przy którym znajduje się tablica upamiętniająca pokój oliwski.