W Kaplicy Mariackiej zwanej również kaplicą polską stała Pieta monachijskiego artysty postawiona w 1910 roku. Obecnie Pieta znajduję się w północnej nawie katedry oliwskiej.