Wirydarz klasztorny. Na wprost gotyckie lawatorium (umywalnia) o wyglądzie kaplicy z około 1601 roku. Poniżej posadzki przepływa potok oliwski. Stało tu niegdyś na kamiennej podstawie mosiężne drzewo fundacji przeora Rowedera z około 1738, z którego sączyła się woda. Oliwkowe drzewo zginęło, skradzione podobno przez robotników, zatrudnionych przy odnawianiu gmachów około 1850 r. Obecnie jest to pomieszczenie muzealne.