Tablica upamiętniająca pokój oliwski. Łaciński napis na tablicy głosi: "Na większą chwałę Bożą zawarto pokój trwały między państwem Polskim i tegoż sprzymierzeńcami, Świętym Cesarskim Majestatem i dostojnym Elektorem Brandenburskim z jednej strony, z państwem Szwedzkim z drugiej za pośrednictwem posła bardzo chrześcijańskiego króla w czasie gdy rządy nad Kościołem sprawował jego świątobliwość Aleksander VII, rzymskim państwem rządził Leopold I, w Polsce rządy sprawował Kazimierz IV, w Oliwie oto zawarto pokój przy prześwietnych rządach Aleksandra Kęsowskiego dnia 3 maja, mianowicie w dzień świętego papieża Aleksandra w roku, w którym teraz pokój panuje."