Kapitularz. Od pierwszej połowy XIII wieku aż od 1909 roku zakrystia II. Jest to jedno z najpiękniejszych a zarazem najstarszych pomieszczeń klasztornych. Tu np. odbywały się wybory opatów, tu ogłaszano kary za wykroczenia i podejmowano ważniejsze decyzje dotyczące klasztoru.