Nawa Główna. W głębi wielki ołtarz w prezbiterium. W czasie, kiedy wydano pocztówki następowały zmiany: za czasów proboszcza Nikolausa Kryna (1883-1904) wykonano nowe ławki uwiecznione na pocztówkach, w 1906 roku przeniesiono kratę żelazną bliżej portalu głównego.