Nagrobek rodziny Kosów. Fundatorami nagrobka wykonanego z marmuru, piaskowca i alabastru byli Mikołaj i Justyna Kos. Nagrobek jest najprawdopodobniej dziełem Wilhelma van den Blocka, który w latach 1584-1620 pracował (głównie) w Gdańsku. Artysta urodził się około 1550 roku w Mechlen we Flandrii i zmarł w dniu 21.01.1628 roku w Gdańsku. Pochowany został w kościele Najświętszej Marii Panny. Pierwotnie nagrobek Kosów stał w nawie głównej przy jej południowej ścianie. W aktualne miejsce przeniesiony został w 1835 roku by zwiększyć powierzchnię ławek w nawie głównej.