Transept - ramie północne. Widok z ramienia północnego. Znajdują się tu: ozdobna ława renesansowa z XVIII wieku, ołtarz Zwiastowania z 1635 roku i dawny ołtarz główny (św. Trójcy po lewej w głębi) ustawiony w tym miejscu w 1688 roku.