Transept - ramie południowe. Widok z ramienia północnego. Na wprost ołtarz św. Józefa i powyżej zespół zegarowy. Po lewej za organami marmurowy portal prowadzący do dormitorium.