Transept (nawa poprzeczna) - ramie południowe. Widok z prezbiterium. Na wprost dawne organy i w głębi marmurowy portal prowadzący do dormitorium (sypialni mnichów).