Transept - ramie północne. Znajdują się tu: ozdobna ława renesansowa z XVIII wieku, ołtarz Zwiastowania z 1635 roku i dawny ołtarz główny (św. Trójcy) ustawiony w tym miejscu w 1688 roku.