Prezbiterium: rokokowa ambona fundacji Jacka Rybińskiego, renesansowe tablice fundatorów i dobrodziejów oraz stalle chórowe z 1599 roku i ołtarz główny.