Renesansowe dębowe stalle chórowe z 1599 roku. Stoją po obu bokach ołtarza, składają się z dwóch poziomów, w których w niższej jest 8 miejsc do siedzenia, w wyższej 9. W posadzce płyta zamykająca wejście do krypty, w której znajdują się kości m.in. Subisława zm. 1175, Świątopełka II zm. w 1266 i Mestwina zm. w 1294 roku. Przy restauracji kościoła w r. 1577 zebrano szczątki innych książąt grzebanych w różnych miejscach, zwłaszcza w krużgankach i złożono je pod prezbiterium.