Renesansowe dębowe stalle chórowe z 1599 roku. W głębi ołtarz główny: 14 kamiennych półkolem ustawionych kolumn i umieszczone ponad nim stiukowe niebo z osadzonym centralnie kolistym witrażem św. Trójcy. Pomiędzy kolumnami w centrum obraz Andrzeja Stecha "Maria i Bernard" - patronowie klasztoru oliwskiego.