Tablice fundatorów i dobrodziejów. Ściana południowa: wyobrażenia - króla Przemyśla II, Wacława II Czeskiego, Władysława Łokietka, Waldemara Brandenb. Winricha von Kniprode i króla Kazimierza Jagiellończyka.