Już pod koniec lat 40 powstała inicjatywa utworzenia w Oliwie ogrodu zoologicznego, która popierana była przez mieszkańców Trójmiasta. Niestety ówczesne władze nie doceniły tej inicjatywy. Pod koniec 1953 roku pod naciskiem entuzjastów wyrażono zgodę na założenie w Oliwie ZOO. Wyznaczono lokalizację w śródleśnej przepięknie położonej dolinie, przez którą przepływa Potok Rynarzewski, wśród prawie 100 metrowych n.p.m. polodowcowych wzgórz. ZOO oliwskie otwarto 1 maja 1954 roku.