W 1910 roku obchodzono w Oliwie 250 rocznicę podpisania pokoju oliwskiego, który zawarto 3 maja 1660 roku w klasztorze oliwskim. Z tej okazji wydano (Bernhard Voss) m.in. kilka pocztówek.