Ścieżka istniejąca obecnie a znajdująca się pomiędzy domkami dawnych robotników młyńskich przy ul. Leśnej nr 32 i 33. W głębi góra Pachołek z murowaną wieżą widokową.