Zabudowania gospodarcze znajdujące się w pobliżu, po południowej stronie ówczesnego hotelu Waldhäusen (obecnie parking przy ul. Spacerowej). W głębi góra Pachołek z wieżą widokową.