Widok w kierunku góry Pachołek z murowaną wieżą ze zbiegu ulic Stary Rynek Oliwski i Spacerowa. Widoczny dukt po prawej to ul. Spacerowa, przy której czynne były hotele: Waldhäusen (spalony w marcu 1945 roku) i Karlshof (obecnie budynek mieszkalny).