Murowaną wieżę widokową na górze Pachołek postawiono w 1882 roku. Za wejście na wieżę trzeba było zapłacić 15 fenigów. Wysadzili ją niemieccy saperzy w dniu 23 marca 1945 roku sądząc, że wieża będzie wykorzystana do obserwacji pola walki.