Fragment północnej części parku oliwskiego. Za murem z 1608 roku wschodnia fasada katedry oliwskiej: prezbiterium, zadaszenie ambitu oraz nawa poprzeczna - transept.