W dniu 18.03.1928 roku otwarto w Pałacu Opatów Narodowe Muzeum Historyczne Miasta Gdańska ("Staatliches Landesmuseum für Danziger Geschichte"), w którym znajdowały się eksponaty ukazujące zgodnie z ówczesną polityką dzieje ziemi gdańskiej.