W 1965 roku Pałac Opatów został odbudowany Pracę nad odbudową rozpoczęto w 1958 roku. Stan surowy zakończono w 1960 roku. Pałac Opatów przekazano Muzeum Pomorskiemu w dniu 29.09.1965 roku. Otwarto tu wówczas stałą etnograficzną ekspozycję Sztuki Ludowej Pomorza Gdańskiego XVIII-XX wieku. W lipcu 1967 roku przekształcono ją w stałą ekspozycję zatytułowaną "Sztuka ludowa Kaszub i Dolnego Powiśla". W 1989 roku zbiory etnograficzne przeniesione zostały do odremontowanego Spichlerza Opackiego, a w pałacu eksponowano zbiory sztuki współczesnej zapoczątkowanej w dniu 21.03.1967 roku.