W latach 1754-1756 na polecenie ostatniego polskiego opata Józefa Jacka Rybińskiego (08.04.1740 - † 1782) architekt Efraim Szreger postawił dwupiętrowy Nowy Pałac Opatów z wykorzystaniem cegieł porozbiórkowych z wcześniejszej budowli. W dniu 18.03.1928 roku otwarto w pałacu Narodowe Muzeum Historyczne Miasta Gdańska ("Staatliches Landesmuseum für Danziger Geschichte"), w którym znajdowały się eksponaty ukazujące zgodnie z ówczesną polityką dzieje ziemi gdańskiej.