Zachodnia (najstarsza) brama do parku oliwskiego. Po lewej stronie fragment spichlerza opackiego wybudowanego w 1723 roku za czasów opata Franciszka Mikołaja Zalewskiego (1772-1740). Po II Wojnie Światowej spichrz wykorzystywany był, jako magazyn eksponatów. Od 1988 roku w mieści się tu Muzeum Etnograficzne - Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku.