Wodospad w parku oliwskim. W miejscu gdzie dziś jest wodospad stał niegdyś młyn VII produkujący drut. Młyn został rozebrany przed 1600 rokiem w związku z powstaniem w tym miejscu nowego założenia parkowego. Czy powstał wówczas wodospad? Powstanie wodospadu przypisuje się ogrodnikowi Saltzmanowi, którego sprowadził do Oliwy przedostatni opat komisaryczny Karol Hohenzollern by urządził tę część parku w stylu angielskim.