Rycina M. Deischa wg rysunku F. A. Lohrmanna. Widok klasztoru oliwskiego od strony południowej z 1765 roku. Widok z okolic dzisiejszej ulicy Polanki. Południowa część Oliwy i fasada katedry oliwskiej odbudowanej po zniszczeniu jej przez gdańszczan w 1577 roku. W dniu 01.10.1831 roku nastąpiła kasata klasztoru oliwskiego.