Nieistniejący już dom stojący przed II wojną światową przy ul. Pelonker Straße 116 (ul. Polanki). Po drugiej wojnie światowej teren, na którym stał znalazł się w obrębie 7 Szpitala Marynarki Wojennej (Polanki 117). W głębi po lewej widoczny fragment zabudowań wykorzystywany jest obecnie przez dział logistyczny szpitala.