Pieczątka: Nowa siedziba centrali Futury Leasing SA. Gdańsk-Oliwa, ul. Polanki 19. Rok budowy 1902.