Dwór II - ul. Polanki 124 - "Quellbrunn" - "Krynica". W 1631 roku dwór należał do Jana Wagnera i nosił nazwę "Quellbrunn" (Krynica). Jest to najstarsza wzmianka o tym dworze. W 1827 roku dwór, park i zabudowania przejęła Generalna Dyrekcja Towarzystwa Handlu Morskiego. Jesienią 1832 roku dwór przejęły władze miasta Gdańska, które w 1833 roku urządziły w posiadłości niemiecki dom starców i przytułek dla bezdomnych, który istniał do końca II wojny światowej. Po wojnie cała posiadłość była w posiadaniu skarbu państwa. Użytkował ją do końca lat 80 XX wieku MON (Ministerstwo Obrony Narodowej). Staraniem księdza arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego powstało w dawnej posiadłości Centrum Ekumeniczne im. Jana Pawła II prowadzone przez siostry brygidki zamieszkałe tu od 25.04.1998 roku. Centrum Ekumeniczne odwiedził w dniu 05.06.1999 roku, w czasie swej siódmej pielgrzymki do Polski papież Jan Paweł II i poświęcił w nim kaplicę.