ROSJA DAR Z LENINGRADU: W Oliwie przy ul. Kołobrzeskiej wznoszony jest pierwszy z trzech domów mieszkalnych dla stoczniowców, stanowiących dar mieszkańców Leningradu. Wszystkie potrzebne do montażu elementy wyprodukował Kombinat Budowy Domów nr 3 w Leningradzie, skąd są one dostarczane do Gdańska statkami PŻM /15 rejsów/, a następnie samochodami na plac budowy. Montaż pierwszego 9 kondygnacyjnego budynku o długości 113 m rozpoczęto 10.IX – w końcu stycznia zostanie przekazany do użytku. Drugi do mieszkalny stanie w Oliwie w marcu, a trzeci w czerwcu przyszłego roku. Zamieszka w nich ponad pół tysiąca gdańskich stoczniowców. Na terenie budowy przebywa 40 osobowa grupa robotników z Leningradu. Pod kierunkiem inż. O. Nowikowa montują oni dom przy pomocy oryginalnych wiszących rusztowań, zakładanych na ostatnim zmontowanym stropie i wędrują w miarę przybywania pięter w górę. Całością budowy kieruje inż. Czesław Lis.