Brama do opactwa cystersów znajdująca się w "Domu Bramnym" przy ul. Stary Rynek Oliwski 15. Bardziej popularna nazwa domu to "Dom Zarazy". Najprawdopodobniej w latach 1709-1710 zmarło tu 9 mnichów służących okolicznej ludności w czasie panującej w Gdańsku epidemii. W głębi widoczna katedra oliwska bez zestrzelonych hełmów i szafarnia spalona podczas wyzwalania Oliwy przez Armię Czerwoną pod koniec marca 1945 roku. Fot. z 6. marca 1949 roku.