Start  ›  Dla kolekcjonerów  ›  Sztychy, obrazy  ›

Powiększenie.


Wasser - Heil - Anstalt Pelonken neben Oliva bei Danzig. Lithoger. Anstalt v. Julius Saueri. Danzig. Replika litografii z około 1875-1885 roku. Zbiory prywatne.

Dwór III przy ulicy Polanki 122. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1622 roku. Urodził się tu w dniu 22 lutego 1788 roku znany filozof Artur Schopenhauer. Joanna matka Artura później napisała w swej książce: "chyże i pełne życia wodotryski, z których wiele rzucało obfity strumień wody na sześćdziesiąt stóp ku niebu, ażeby piękną tęczą zamienioną w rubiny i diamenty opaść z powrotem." Od lat 60 XX wieku mieści się w budynkach zakład dla nieletnich. Budynek północny (po lewej) został rozebrany.

Powiększenie.


Staloryt 11,7 x 19,8 cm z około 1840 roku. Podpisy: "Gez. u. lith. v. C. A. Mann" oraz "Lith. Inst. v. C. G. Kanter in Marienwerder". Widok na Oliwę z góry Pchołek.

Przesłał Piotr J. Bochyński.

Powiększenie.


Opactwo Oliwskie (Abtei Oliva), litografia z pracowni Juliusa Sauera. Wydano: Oliwa w starych sztychach. Oficyna Czec. Gdańsk 1996. Ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej PAN.

Widok z okolicy ulic Opackiej na południowo-zachodnią fasadę katedry oliwskiej. Po lewej widać wieżę kościółka św. Jakuba wybudowanego około 1300 roku.


Powiększenie.


Autor nieznany - Widok Oliwy z 1849 roku, olej / płótno, format 29,5 x 36 cm.
Oliwa, widok z Doliny Radości (Oliva gesehn aus dem Freudenthale), litografia Halsmauera wg rysunku C. G. Ludwiga. Wydano: Oliwa w starych sztychach. Oficyna Czec. Gdańsk 1996. Ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej PAN.


Altana widokowa na górze Pachołek.
Johann Friedrich Gabriel Poppel wg rysunku C. G. Ludwiga.


Powiększenie.

Litografia Helmsauera według rys. C. G. Ludwiga, odbił I. Lacroix, wyd. Gerhardschen Buchhandlung, Gdańsk, ok. 1825.

Powiększenie.

Ansicht von Oliva bei Danzig um 1880. Kolorierter Holzstich.

Powiększenie.
Powiększenie.

Oliwa, Dolina Szwabska (Schwabenthal bei Oliva), litografia z 1805 r. Lütkego jun. wg rysunku C. G. Ludwiga. Wydano: Oliwa w starych sztychach. Oficyna Czec. Gdańsk 1996. Ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej PAN.


Rycina C. G. Ludwiga. Widok klasztoru oliwskiego i okolicy ze wzgórza Pachołek około 1825 roku. Wydano: Aleksander Klemp. Katedra oliwska. Fundacja i nekropolia książąt gdańsko-pomoeskich. Gdańsk 1987 rok.Powiększenie.


Oliwa, Dolina Radości (Freudenthal bei Oliva), miedzioryt z 1805 r. C. Haldenwanga wg rysunku J. D. Hinckela i J. A. Breysiga. Wydano: Oliwa w starych sztychach. Oficyna Czec. Gdańsk 1996. Ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej PAN.
Katedra Oliwska (Kloster Oliva bei Danzig), litografia C. A. Manna. Wydano: Oliwa w starych sztychach. Oficyna Czec. Gdańsk 1996. Ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej PAN.


Rozległy widok na zabudowania klasztorne w Oliwie pochodzący z pracy F. Brändstatera, "Die Weichsel historisch, topographisch, malerisch [...]", Kwidzyn 1855. Litografował wg własnego rysunku C. A. Mann.

Katedra Oliwska (Kloster Oliva bei Danzig), grafika Winklesa wg rysunku Petersa. XIX wiek. Wydano: Oliwa w starych sztychach. Oficyna Czec. Gdańsk 1996. Ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej PAN.Powiększenie.

"Kloster Oliva bei Danzig". Rytografia H. Winklesa według rysunku B. Petersa, pochodzi z: T. von Kolbe, W. Cornelius, Wanderungen an der Nord- und Ostsee, wyd. R. Binder, Lipsk 1841.

Powiększenie.


Klasztor Oliwski (Kloster Oliva), litografia F. Bilsa wg rysunku Juchanowitza, 1838 rok. Wydano: Oliwa w starych sztychach. Oficyna Czec. Gdańsk 1996. Ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej PAN.
Katedra Oliwska z widokiem na wzgórze Pachołek, grafika nieznanego autora z początku XX wieku. Wydano: Oliwa w starych sztychach. Oficyna Czec. Gdańsk 1996. Ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej PAN.

Południowa fasada katedty i część zachodnia Nowego Pałacu Opatów, który wybudowany został w 1756 roku na polecenie ostatniego polskiego opata Józefa Jacka Rybińskiego. Opat Jacek Rybiński mieszkał w nim do śmierci, która nastąpiła w dniu 15.04.1782 roku.
Album litograficzny J. Gottheila. Kościół pocysterski w Oliwie około 1843 roku. Wydano: Aleksander Klemp. Katedra oliwska. Fundacja i nekropolia książąt gdańsko-pomoeskich. Gdańsk 1987 rok.


KLASZTOR OLIWA POD GDANSKIEM. Rytował Henryk Kübler wg Franciszka Kostrzewskiego. Drzeworyt sztorcowy wtórnie kolorowany wydany w Tygodniku Ilustrowanym nr 39 z 23.06.1860 r. s. 356.

H. Kübler warszawski drzeworytnik pochodzenia niemieckiego czynny w Polsce w latach 1859-1863, rytujący dla "Tygodnika Ilustrowanego".

Powiększenie.


Rycina M. Deischa wg rysunku F. A. Lohrmanna. Widok klasztoru oliwskiego od strony południowej około 1765 roku. Wydano: Aleksander Klemp. Katedra oliwska. Fundacja i nekropolia książąt gdańsko-pomoskich. Gdańsk 1987 rok.

Widok z okolic dzisiejszej ulicy Polanki. Południowa część Oliwy i fasada katedry oliwskiej odbudowanej po zniszczeniu jej przez gdańszczan w 1577 roku. W dniu 01.10.1831 roku nastąpiła kasata klasztoru oliwskiego.Powiększenie.


Generał Savary w Oliwie w 1807 roku.
Internet: www.culture.gouv.fr

Powiększenie.


Grafika i fragment tekstu z książki "Oliwa wczoraj i dziś" księdza Zygminta Iwickiego. Gdańsk 2001.
Klasztor oliwski widziany od strony południowej. Rysunek piórkiem według szkicu Anthoniego Waterloo, holenderskiego pejzażysty, rysownika i rytownika. Waterloo przebywał w Gdańsku w czasie podpisania pokoju w Oliwie (3.V.1660) i pozostawił ok. 10 rysynków Gdańska i Oliwy.
Grafika i fragment tekstu z książki "Oliwa wczoraj i dziś" księdza Zygminta Iwickiego. Gdańsk 2001.
Oliwa, katedra, 1686. Rysunek piórkiem według obrazu Andrzeja Stecha w ołtaru głównym.


Powiększenie.

Maria i Andrzej Szypowscy, Oliwa. Muzyka Wieków, Album, Warszawa 1987 r.
Fragment obrazu namalowanego w 1688 roku przez znanego malarza gdańskiego Andrzeja Stecha. Obraz znajduje się w głownym ołtarzu katedry oliwskiej. Po lewej patrzący w niebo to opat Michał Antoni Hacki pełniący tę funkcje w latach 1683–1703.
Rytografia A. Clossa i Lange według rysunku Gustava Schönlebera, ok. 1880. Kloster Oliva bei Danzig, Ort des Friedensschlusses am 3. Mai 1660.

Powiększenie.

Powiększenie.

Powiększenie.


Antoni Pawłowski - ur. 1875 - data śmierci nieznana - "Dwór Schwabego w Oliwie", 1936-39, olej, płyta.

Powiększenie.


Konrad Wiederhold - ur. 1863 - zm. w 1940 - "Widok Oliwy" (Pachołek), ok.1909 - 1928, olej, płótno.

Powiększenie.


1. Theodor Urtnowski - ur. 1881 - zm. 1963 - "Dolina Radości latem", 1907, olej, płótno.

2. Theodor Urtnowski - ur. 1881 - zm. 1963 - "Dolina Radości zimą", 1907, olej, płótno.

Powiększenie.

Powiększenie.


Autor nieznany - "Widok Oliwy", po roku 1882., olej, płótno.

Powiększenie.

Pejzażysta Reinhold Bahl (1869-†1945). Mieszkał przy ulicy Obrońców Westerplatte (Georgstraße) 24.
1913 rok.
W. Büxenstein.
M. Zerrath.


M.H.

Powiększenie.


Reimesch. Wrzesień 1939.

Grafika z książki: „Heimgekehrte Grenzlande” wydanej w 1943 roku w Bayreuth przez wydawnictwo Gauverlag.
Ernst A. Klauck (niemiecki malarz ur. w Kurlandii w 1900 r., zm. w 1977 r.) Do 1945 roku tworzący na pomorzu. Malował m.in. widoki przedwojennego Sopotu, Gdańska i okolic.

Olej na desce z 1930 roku.

Powiększenie.


E.T.

Powiększenie.

Początek strony.