Start  ›  Widoki z Oliwy  ›  Park Oliwski - Raj - Popiersie Mickiewicza  ›


 Zbiory: Zdzisław Duraj, Krzysztof Grynder, Piotr Leżyński
 Internet: www.allegro.pl
 Fotografie: Krzysztof Kamiński, Marian Murman, Ryszard Petrajtis (Dni Parku Oliwskiego, Park Oliwski: wiosna, lato),
                    Longin Prymaka, Lucjan Święcki

M. Kilarski, F. Mamuszka, J. Stankiewicz, Oliwa (wykaz zabytków wg stanu z grudnia 1956 r.):

     PARK POOPACKI (obecnie im. Adama Mickiewicza). Część południowo-zachodnia urządzona w poł. XVIII w. staraniem opata Rybińskiego, rokokowa. Część północno-wschodnia z końca XVIII w. urządzona została w stylu angielskim. Poza licznymi okazami nieraz bardzo starych, rzadkich drzew i krzewów zachowany został tutaj dawny układ założenia ogrodowego, troskliwie pielęgnowane trawniki, kwietniki, strzyżone aleje, 4 stawy, wodospad, półkoliste groty szeptów, a w części północnej 2 zadrzewione, sztuczne pagórki. Palmiarnia i cieplarnia, jakkolwiek później przebudowane, w zasadzie pochodzą jeszcze z XVIII w. Część zachodnia palmiarni dobudowana w 1954 r. W sąsiedztwie palmiarni - ogród skal­ny założony w okresie międzywojennym. W ostatnich latach założono na wschód od palmiarni duży ogród botaniczny.


Początek strony.