Start  ›  Widoki z Oliwy  ›  Dolina Potoku Rynarzewskiwgo  ›


 Zbiory: Jerzy Abramowicz, Krzysztof Grynder, Bernard Liedtke (30 dni nr 8, 1999r.), Piotr Leżyński
 Internet: www.staraoliwa.pl ("Ulica Spacerowa", "Kapliczka w Renuszewie")
 Fotografie: Krzysztof Kamiński, Piotr Leżyński,  Z albumu Christy Foitzik

Renuszewo [bark uchwały, która by zmieniła błędną powojenną nazwę] (Reneberg od pobliskiej góry, na której znajdować się mała smolarnia). Osada leśna i leśniczówka przy ul. Spacerowej na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Przez dolinę przepływa Potok Rynarzewski. Dawniej znajdowało się tu kilka stawów. Czynny był zajazd i młyn (plan młynów z 1938 roku), o których mówi przywilej nadany Danielowi Zinka w 1647 roku przez oliwskch cetersów. W 1867 roku rozpoczęto utwardzanie ul. Spacerowej. W latach 1870-1871 przy budowie pracowali jeńcy francuscy. 1 października 1954 roku Renuszewo przyłączono do Gdańska. Na szczęście nie zrealizowano w latach 60-tych XX wieku planów urządzenia przy ul. Spacerowej wysypiska śmieci.


Początek strony.