Start  ›  Biblioteczka  ›  W XV-lecie Macierzy Szkolnej w Gdańsku  ›

W XV-lecie Macierzy Szkolnej w Gdańsku 1921-1936

Słowo wam niosę ...03
Fot. Kazimierz Popée05
Przystając wśród drogi07
Fot. Franciszek Kubacz (1921-1926)07
Fot. Stanisław Przybyszewski08
Fot. Edward Heiman Jarecki09
Fot. Tadeusz Czarnowski (1926-1928)10
Fot. Bogusław Dobrzycki (1929-1933)11
Fot. Obecny Zarząd13
Fot. Naczelny Komitet Ochronkowy15
Szkolnictwo polskie na terenie W. M. Gdańska17
Ilu jest Polaków w Gdańsku17
3787 dzieci w polskiej szkole18
Przyczyny niewystarczającej organizacji szkolnictwa18
Prawne podstawy polskiej szkoły w Gdańsku18
Fot. Rozbudowa Gimnazjum19
Fot. Grono Nauczycielskie Gimnazjum19
Prawne podstawy polskiej szkoły w Gdańsku - c.d.21
Szkoły senackie z polskim językiem nauczania22
Ich poziom do 1935 roku22
Prywatne szkoły polskie22
Fot. Grono Nauczycielskie Szkół Handlowych23
Fot. Grono Nauczycielskie Konserwatorium Muzyczne23
Wytyczne polskiej akcji szkolnej25
Wykaz szkół senackich z polskim językiem nauczania25
Walka o polską szkołę25
Oddziały dla nauki jęz. pol. i religii26
Fot. Szkoła Handlowa (nowa)27
Fot. Szkoła Handlowa (stara)27
Walka o polską szkołę - c.d.29
Polski inspektor szkół senackich z polskim j. nauczania30
Zdobycze polskiej szkoły senackiej30
Fot. Grono Nauczycielskie Szkoły Średniej31
Fot. Grono Nauczycielskie Szkół Powszechnych31
Język polski w szkole senackiej z polskim j. nauczania33
Warunki wychowawcze w tej szkole33
Dalsze postulaty33
Wykaz prywatnych szkół powszechnych34
Trzy szkoły "wiejskie"34
Walka o ziemie pod szkoły: Piekło, Pręgowo, Pruszcz, ...34
Fot. Osiedle Szkolne w Sulminie35
Fot. Personel Biura Zarządu w Gdańsku35
Osiedle w Sulminie37
Centralna szkoła powszechna37
Szkoła powszechna w Nowym Porcie38
Filie szkoły powszechnej we Wrzeszczu i Sopocie38
Ochronki38
Fot. Szkoła Powszechna w Szymanowie39
Fot. Szkoła Powszechna w Piekle (budowa)39
Wykaz szkół średnich41
Gimnazjum42
Szkoła Średnia42
Fot. Ołtarz w kaplicy klasztoru S. S. Dominikanek43
Fot. Barak, w którym mieściły się sale szkolne gimnazjum43
Szkoły Handlowe43
Konserwatorium Muzyczne45
Zagadnienie szkolnictwa zawodowego45
Administracja szkół46
Prac Komisji Szkolno-oświatowej46
Fot. Ochronka w Oliwie (3)47
Fot. Ochronka w Siedlcach (4)47
Organizacje szkolne49
Harcerstwo polskie w Gdańsku49
Pomoc dla niezamożnej młodzieży50
Fot. Szkoła Powszechna i Ochronka w Nowym Porcie (7)51
Fot. Ochronka (8) w Oruni51
Młodzież gdańska53
Młodzież gdańska - c.d. (tabele)54
Fot. Ochronka w Gdańsku (9)55
Fot. Szkoła Powszechna i Ochronka w Wielkich Trąbkach (11)55
Starsze społeczeństwo57
Zagadnienie współżycia polskiego i niemieckiego społeczeństwa58
Fot. Ochronka we Wrzeszczu - wnętrze (12)59
Fot. Szkoła Podstawowa i Ochronka w Ełgiertowie (14)59
Historyczno - etnograficzne położenie terenu61
Postawa Polaków w Gdańsku62
Stanowisko Macierzy Szkolnej63
Drukarnia64
Reklamy65
Reklamy66
Reklamy67
Reklamy68
Reklamy69
Reklamy70
Reklamy71
Reklamy72
Reklamy73
Reklamy74
Reklamy75
Reklamy76
Reklamy77
Reklamy78
Reklamy79
Reklamy80
Początek strony.