Start  ›  Biblioteczka oliwska  ›  Danzigs Entwicklung (Reprint)  ›

Rzadkie wydawnictwo z serii "Przewodnik Państwowego Regionalnego Muzeum Gdańskiej Historii, Gdańsk-Oliwa, Zamek".

Tu zeszyt nr 15 z 1938 r. pt. "Rozwój Gdańska", autorstwa historyka gdańskiego prof. dr Ericha Keysera. Pozycja traktuje o historii i rozwoju miasta od czasów prehistorycznych do lat 30-tych, oczywiście wg interpretacji historiografii nacjonalistyczno-nazistowskiej. Ciekawa jest też postać autora. Keyser urodził się w 1893 w Gdańsku, w 1920 rozpoczął pracę w gdańskim Archiwum Państwowym, od 1931 profesor nadzwyczajny na Politechnice Gdańskiej, w 1926 utworzył muzeum regionalne w Oliwie, któremu dyrektorował. Od 1 maja 1933 członek NSDAP.
Początek strony.