Start  ›  Biblioteczka oliwska  ›  Oliwa (wykz zabytków wg stanu z grudnia 1956 r.)  ›  Fotofrafia  ›

Kościół pocysterski, Ambona, XVIII w. Na prawo portret Mszczuja II, 1613 r.
Fot. J. Stankiewicz.

Początek strony.