Start  ›  Biblioteczka oliwska  ›  Oliwa (wykz zabytków wg stanu z grudnia 1956 r.)  ›  Fotofrafia  ›

Kościół pocysterski. Portret Kazimierza Jagielończyka, 1613 r.
Fot. K. Lelewicz.

Początek strony.